´HUMAN RIGHTS 4.LIVE´

AUTOR: JIŘÍ PELÍŠEK ( JP ´FATAMORGANA.LIVE´

28.8.2022.. JP: TROJJEDINNOST BYTÍ ( OTEC~SYN~DUCH SVATÝ / SYN ČLOVĚKA ) CO BY TOMU VŠEMU DNES ŘEKL "ON" ? ŘEKL BY, V POZITIVNÍM DUCHU PRO ZDRAVÍ, PRO ŽIVOT, SLOVEM SVÝM, PÍSMEM SVÝM, TOTO:

´JPeBook.org´

´JPeBook.Live´

´GREEN 4.LIVE´

´JP DENNÍK.LIVE´

´JP DENNÍK 4.LIVE´

´FATAMORGÁNA.LIVE´

´HUMAN RIGHTS 4.LIVE´

FOR_HEALTH: (Verze_A1) .. (..A2)

>>´JP´_INFO_TIPS´<<   HROBEČEK´

TIP_SW: >> Screen_TRANSLATOR <<

SVATÝ_KÓD_PRO_LIDSTVO  ´??_JAKOU_?? 

´HUMAN RIGHTS 4.LIVE´

autor: JIŘÍ PELÍŠEK .. email: JPelischek@outlook.com

>>ZPĚT NA HOME_PAGE <<

~~

4.SEPTEMBR_2022..(4.9.2022).. JP:

PRÁVNÍ STÁT .. VERSUS: MPSV S MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI(FAŠISMU) / VLÁDA ČR..2022.. ANEB i: ,,FAŠISTIC_OBLBOVAČKA JEJICH A SPOL VŮČI LIDU_ČR POKRAČUJE!!!"

LIKVIDAČNÍ PASTI NA LIDI V ČR

ZE STRANY

MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

A

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČR

JE DNES 28.8.2022, A VIDÍM, JAK NAPŘÍKLAD VLÁDA ČR ABSOLUTNĚ IGNORUJE VÝŠE UVEDENÝ MEZINÁRODNÍ LIDSKOPRÁVNÍ DOKUMENT VÍCE SMĚRY, O KTERÝCH SE ROZEPISUJI PODROBNĚ NA JINÝCH MÍSTECH MÉHO PÍSMA.., KTERÉ JIŽ ZNÁTE.. KTERÉ JE JIŽ OBECNÉ ZNÁMÉ.. NA MÝCH WEBECH, BLOZÍCH.

V SOUČASNOSTI SE NAPŘÍKLAD MPSV VYJADŘUJE NA SVÝCH OFICIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH O POJMU:

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ RŮZNĚ,

AVŠAK SKRÝVÁ V TOMTO POJMU/TÉMATU TAK NAPROSTO VĚDOMNĚ, CÍLENĚ,

LIKVIDAČNÍ PASTI NA LIDI.. (LEGISLATIVNĚ_FAŠISTICKÉ, V PODOBENSTVÍ V DŮSLEDCÍCH CO DO NAPÁCHANÝCH ŠKOD: TAKTICKÝCH JADERNÝCH ZBRANÍ VŮČI VLASTNÍMU LIDU) 

NA LIDI, KTERÉ JIM .. OBYVATELSTVU ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR (MPSV) NACHYSTALO, A SE KTERÝMI STÁLE JAKSI SADISTICKY VŮČI LIDU POČÍTÁ. TYTO PASTI SE SKLÁDAJÍ ZE TŘÍ MOMENTŮ:

1. ČÁST PASTI NA LIDI ZE STRANY MPSV_ČR LEGISLATIVY USTANOVENÉ:

PODŘÍZENÝ ÚŘAD MPSV..TEDY ÚŘAD PRÁCE ČR NEPROPLÁCÍ VČAS..TEDY PROMPTNĚ, NÁJEMCŮM(KYNÍM) BYTŮ OBDRŽENÁ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB (VODNÉ, STOČNÉ, PLYN, TEPLO, SPOLU S DALŠÍMI NÁKLADY), KTERÉ LIDÉ DOSTÁVAJÍ NA JAŘE, TEDY NAPŘÍKLAD NA JAŘE 2022, ALE AŽ PO ZAPLACENÍ DLUHU. CO TO ZNAMENÁ? TO ZNAMENÁ, ŽE SI PŘÍJEMCI DÁVEK NA BYDLENÍ MUSEJÍ DLUH NA TĚCHTO SLUŽBÁCH, TEDY NAPŘÍKLAD 20TISÍC KČ(CZK) HRADIT, UHRADIT, Z ČÁSTKY, KTERÁ JIM ZBÝVÁ Z PŘÍSPĚVKŮ NA BYDLENÍ A JEJICH PŘÍJMŮ, TEDY Z ČÁSTKY ŽIVOTNÍHO MINIMA, KTERÉ JE NYNÍ VE VÝŠI 4700,-KČ(CZK). NO, PRONAJÍMATELÉ BYTŮ PŘI SHOVÍVAVOSTI MŮŽOU SVOLIT I KE SPLÁTKOVÉMU KALENDÁŘI, POKUD JIM ROVNOU NÁJEMCŮM TĚM NEVYPOVÍ NÁJEMNÍ SMLOUVU PRO INSOLVENCI, OVŠEM TITO PRONAJÍMATELÉ NECHTĚJÍ, ABY SPLÁTKY SE NĚJAK PROTAHOVALY VÍC JAK NAPŘÍKLAD 7MĚSÍCŮ. TAKŽE DLUŽNOU ČÁSTKU ZA ROK 2021 NÁJEMCI/PŘÍJEMCI DÁVEK NA BYDLENÍ, HRADÍ CCA VE VÝŠI 2TISÍC KČ(CZK), NA ŽIVOBYTÍ TEDY LOGICKY ZE ŽIVOTNÍHO MINIMA, A ZBÝVÁ JIM TAK MĚSÍČNĚ ČÁSTKA 2700KČ(CZK)!!!

TOTO SE DNES TÝKÁ, DÁ SE VCELKU REÁLNĚ PŘEDPOKLÁDAT.. CCA 400TISÍC DOMÁCNOSTÍ, VČETNĚ MNĚ.

CHCETE MNE..i KOSMOS, VLÁDO ČR, PARLAMENTE, SENÁTE, MILOŠI ZEMANE, I NADÁLE FAŠISTICKY SRÁT ??!!!

~~

´VLÁDO ČR, POLITICKÁ SFÉRO: JE NUTNO, ABY VYÚČTOVÁNÍ DLUHŮ NA SLUŽBÁCH K NÁJMU (VODNÉ, STOČNÉ, TEPLO..), KTERÉ LIDÉ ČERPAJÍCÍ DÁVKY NA BYDLENÍ (TEDY I PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ), KTERÉ OBDRŽELI PŘED například: ZÁŘÍM_2022 BYLO NEPRODLENĚ PROPLÁCENO ZE STRANY ÚŘADŮ PRÁCE DANOU DÁVKOU NA BYDLENÍ ( PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, DOPLATEK NA BYDLENÍ ..NEPRODLENĚ PO OBDRŽENÍ TOHOTO VYÚČTOVÁNÍ, TEDY NE AŽ PO ZAPLACENÍ !!! PROTOŽE LIDÉ NA TO: NEMAJÍ !!! ANI JÁ NA TOHLE, NA TAKOVOUHLE POLITIKU FAŠISTIC_ASOCIÁLNĚ JEN A JEN ALIBISTICKOU PŘED SVĚTEM, ABY TO VYPADALO, JAKO ŽE FAŠOUNI TO NEJSOU  NEMÁM !!! PŘÍPADNĚ O MNE MŮŽETE ZAKOPÁVAT POSLÉZE KDESI POD MOSTEM, ČI NĚKDE TŘEBA NA NÁPLAVCE.. NEBO I JINDE, A JÁ O VÁS!! SPOLU S DALŠÍMI, VÁMI VYROBENÝMI BEZDOMOVCI !!! OVŠEM S TRANSPARENTEM MÝM, S REKLAMOU VAŠÍ JMÉNEM: CZECH ZMRDó_MÉDIA/MÉDEA/POLITIKON´ NAPŘÍKLAD.. VEŘEJNĚ, TŘEBA I U KONĚ.. I TŘEBA KDEKOLI JINDE, NA ODIV I CIZINCŮM, SVĚTA KAMERÁM, FOTOAPARÁTŮM..ZA KLOBOUK BYSTE SI TO NEDALI, TO SI PIŠTE!!! ZAPIŠTE !!!

~~

2. ČÁST PASTI NA LIDI ZE STRANY MPSV_ČR LEGISLATIVY USTANOVENÉ:

DALŠÍM MOMENTEM PŘEKVAPENÍ PASTI, NACHYSTANÉ MPSV VŮČI LIDU JE TEN, ŽE POKUD SE V ŘÍJNU NAVÝŠÍ CENA ENERGIÍ (ELEKTŘINY, PLYNU..), A například FIRMA ´PRE´ SI TOTO NÁROKUJE UŽ OD ŘÍJNA 2022, TAK JE NAPROSTO NEMYSLITELNÝ SOUČASNÝ STAV, TEDY ŽE SI LIDÉ MAJÍ TOTO NAVÝŠENÍ PLATIT NEJPRVE PO DOBU 3 MĚSÍCŮ, A TEPRVE PAK JIM MPSV PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRÁCE VYPLATÍ PO ČÁSTECH TO PŘEDCHOZÍ ČTVRTLETÍ !!! JE NUTNO ZE STRANY MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR.. TEDY V SOUČASNOSTI OD JUREČKY, OD OFFICO_VLÁDY ČR, ABY ZAJISTIL VÝPLATU NAVÝŠENÝCH ZÁLOH UŽ OD ŘÍJNA !!! TO JE ZCELA NĚCO JINÉHO, NEŽLI ZVÝŠENÍ NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ!!! NELZE SE JEN SPOKOJIT S NAVÝŠENÍM NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ USTANOVENÝCH V SOUČASNOSTI, ANI S NAVÝŠENÝMI NORMATIVNÍMI NÁKLADY NA BYDLENÍ OD ŘÍJNA, POKUD BY NEBYLO TOTO PROMPTNÍ PROPLÁCENÍ V DANÉM ČI I PODLE SITUACE V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI, TEDY UŽ V ŘÍJNU A PAK KAŽDÝ MĚSÍC, S TÍM, ŽE PŘÍPADNÁ DALŠÍ NAVYŠOVÁNÍ CEN ENERGI´ MUSEJÍ LIDÉ HLÁSIT PROMPTNĚ DO 8_MI DNŮ (JAK ZNÍ I ZÁKON)..A ÚŘAD PRÁCE PROMPTNĚ TOTO NAVÝŠENÍ, TEDY JEŠTĚ TÝŽ  DANÝ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC PROPLATÍ DODAVATELI ENERGIÍ.

~~

3. ČÁST PASTI NA LIDI ZE STRANY MPSV_ČR LEGISLATIVY USTANOVENÉ:

3. ČÁSTÍ PASTI NA LID ČR ZE STRANY JAK MPSV, TAK I VLÁDY A CELÉ POLITICKÉ SFÉRY ČR..CZECH_POLITIKONU JE TO, ŽE POKUD KDOKOLI SI KDO JE V EXEKUCI ZE SOUČASNÝCH CCA 700TISÍC LIDÍ V ČR.. SI DOJDE NA POŠTU PRO VÝPLATU DŮCHODU SE ZÁROVEŇ I DÁVKOU NA BYDLENÍ, PO TÉ SI ZAJDE TŘEBA I JEN NA CHVILKU DOMŮ..TŘEBA SE JEN NAPÍT, A ODCHTYTNE JEJ TAK DOMA EXEKUTOR(KA) S PENĚZY V KAPSE..V PENĚŽENCE, NEJEN ŽE MU..JÍ. JI..PENĚŽENKU PROVĚTRÁ NÁLEŽITĚ SI, A Z TEBE, DLUŽNÍKU/DLUŽNICE.. JE V TU CHVÍLI BEZDOMOVEC..BEZDOMOVKYNĚ, Z MINIMÁLNÍ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY EXEKUTORY NELZE HRADIT REÁLNĚ NÁJEM BYTU, A VŠECHNY STÁTNÍ INSTITUCE, VČETNĚ SOUDŮ PŘI VYMÁHÁNÍ DLUHŮ NAPROSTO INGNORUJÍ TAKTO U LIDÍ, U DLUŽNÍKŮ/DLUŽNIC, OBVYKLE JEJICH PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT, TEDY DLE VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN S BYDLENÍM V BYTĚ, (NE NĚKDE KDESI U KAŠNY V PARKU).., IGNORUJÍ I NORMY, JAKO NORMATIVNÍ POČET METRŮ NA OSOBU PŘI BYDLENÍ DLUŽNÍKŮ/DLUŽNIC, JELIKOŽ JIM STANOVUJÍ NUTNOST ÚHRADU DLUHŮ I EXEKUČNĚ BEZ ZOHLEDNĚNÍ UVEDENÝCH SOCIOLOGICKO NUTNÝCH PRO  ŽIVOT, FAKTORŮ.., IGNORUJÍ TAKTÉŽ V EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍCH NAŘÍZENÍ VLÁDY 453/2013Sb., KTERÁ JASNĚ STANOVUJE ZPŮSOB VÝPOČTŮ I DÁVEK NA BYDLENÍ, NA ŽIVOBYTÍ, TEDY I ŽIVOTNÍHO MINIMA U DLUŽNÍKŮ/DLUŽNIC. TO JE DŮVOD, PROČ MNOZÍ LIDÉ KONČÍ NA ULICÍCH, NA UBYTOVNÁCH, A NA MÍSTO TOHO, ABY MOHLI NORMÁLNĚ SE REALIZOVAT V ZAMĚSTNÁNÍ, NEBO PODNIKÁNÍM ŘÁDNĚ, SE MUSEJÍ TITO V ZÁCHRANĚ SI NĚJAK ŽIVOTŮ UCHYLOVAT K DALŠÍM VEM KDE VEM PŮJČKÁM, KU I ŠEDÉ EKONOMICE, KU PRÁCI NAČERNO OTROCKY, PODOTROCKY.. A ZE SLUŠNÝCH LIDÍ SE TAKTO STÁVAJÍ LIDSKÉ TROSKY, KTERÉ MAJÍ BÝT VŮBEC RÁDI, ŽE JEŠTĚ DÝCHAJÍ ASI PODLE ZDE UVEDENÝCH INSTITUCÍ.

MATEMATICKÁ LIKVIDACE LIDÍ.. ZE STRANY JAK MPSV, TEK MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI V KOOPERACI VZÁJEMNÉ DLUŽNÍŮ/DLUŽNIC MÁ KOŘENY V NÍZKÉM ŽIVOTNÍM MINIMU, KTERÉ BY MUSELO BÝT MINIMÁLNĚ VE DVOJNÁSOBNÉ VÝŠI OPROTI SOUČASNÉMU STAVU S KAŽDOROČNÍ VALORIZACÍ, S OHLEDEM NA USTANOVENÍ V EXEKUČNÍM ZÁKONĚ O TOM, ŽE DLUŽNÍKŮM/DLUŽNICÍM NÁLEŽÍ JEDNAK:

  • POUZE 1x VÝPLATA Z BANKOKONTA VE VÝŠI DVOJNÁSOBKU ŽIVOTNÍHO MINIMA PŘI EXEKUCI NA BANKOKONTO
  • ZE MZDY PŘI EXEKUCI NA MZDU JE VYPLÁCENA MINIMÁLNÍ NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA ČÁSTKA K NEPŘEŽITÍ .. K NEBYDLENÍ.. TEDY K NEDŮSTOJNOSTI, V PODSTATĚ LIDI TAKTO DOTČENÉ LIKVIDUJÍC STÁT..POLITIKON_ČR ZE ŽIVOTA.. DLE i PODROBNOSTÍ, KTERÉ UVÁDÍM ZDE: >>AUTOGENOCIDACZ..<<  O TÉMATU SE TAKÉ PODROBNĚJI ZMIŇUJI, I V ČERVENÝCH ČÍSLECH DŮSLEDKŮ TOHOTO RARITNÍHO NA PLANETĚ ZEMI ČESKÉHO FENOMÉNU PRO LID_ČR, PRO I ČR JAKO TAKOVOU, PRO I EVROPU, PRO SVĚT ( JELIKOŽ ČR JE SRDCEM EVROPY i SVĚTA POHLEDEM NAUKY FENG-SHUI..PAKUA KONTINENTŮ/A V NICH STÁTŮ.. )

~~

DODRŽOVÁNÍ USTANOVENÍ DOKUMENTU: "VŠEOBECNÁ_DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN".. TO NEJSOU, POLITICKÁ SFÉRO, VAŠE MILODARY, TO JE, VE SMYSLU i POJMU: LIDSKÁ DŮSTOJNOST, ( KTEROU TENTO LIDSKOPRÁVNÍ DOKUMENT DEFINUJE V CELÉ ŠÍŘI ), VAŠE POVINNOST !!!

>>DOPLŇUJÍCÍ ´JP_INFO´ K TOMUTO ČLÁNKU JSOU ZDE<<

>>ZPĚT NA HOME_PAGE <<

~~~